Groupware
 
 
 
 
  Visste du att att det går att
bygga in praktiskt taget vilken funktionalitet som helst i Outlook?
 
Läs mer ››
 

Hantera dina kundkontakter i Outlook med SellOut.
 
Läs mer ››
 

Tidrapportera i Outlook med TimeOut.
 
Läs mer ››
 

 

Groupware utvecklar tillsammans med sina kunder innovativa och värdeskapande stationära och mobila lösningar som är helt integrerade i MS Exchange och Outlook.

 

 

Lösningarna kännetecknas av en hög grad av användarvänlighet, låga kostnader för utveckling- och implementering samt är utvecklade med fokus på funktionalitet mot Internet/Intranet.

Groupware utvecklar två kategorier av lösningar; standardapplikationer och komponenter.

Standardapplikationer är färdiga system som på olika sätt är integrerade i Outlook/Exchange. Kunden köper rättigheten att utnyttja applikationerna på licens. Applikationerna vidareutvecklas i takt med att ny teknik blir tillgänglig och utökad funktionalitet byggs in.

Komponenter är små enkla tilläggsprogram som utför en specifik uppgift och som är lätta att installera och använda. Målsättningen med dessa lösningar är att till minimal utvecklingskostnad uppnå en hög grad av verksamhetsnytta och användarvänlighet.

Som komplement till produktutvecklingen utför Groupware också konsulttjänster runt Outlook/Exchange och SharePoint Portal Server.

 

Microsoft Office Marketplace logo

  


 
Groupware Development Sweden AB
Ekbacksvägen 28 | 168 69 BROMMA | Tfn 08 555 36 210 | Fax 08 555 36 205 |
 
Microsoft och Office-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.