Groupware
 
 
 

Behöver du en uppdatering till våra produkter? Välj produkt nedan.

TimeOut TimeOut

CalendarViewer CalendarViewer

SellOut SellOut
   


Här kan du ladda ner uppdateringar, demoversioner och produktspecifikationer av våra produkter.


En demoversion ger dig rätt att installera och utvärdera vår produkt under 30 dagar, därefter måste du antingen köpa en licens för att fortsätta använda produkten, eller avinstallera demoversionen. Innan du installerar, läs systemkravet för respektive produkt.

Produkt KB Info

Timeout flash demo 7 420 Kräver Flash 6.0 eller högre.

CalendarViewer Demo 4 940 Systemkrav

SellOut flash demo 3 209 Kräver Flash 6.0 eller högre.

Produkt KB Info

OutSmart mini 1 797 Systemkrav

Här nedan har vi samlat produktspecifikationer i PDF-format för våra produkter.

TimeOut TimeOut
TimeOut CalendarViewer
TimeOut SellOut

TimeOut OutSmart mini
   
Groupware Development Sweden AB
Ekbacksvägen 28 | 168 69 BROMMA | Tfn 08 555 36 210 | Fax 08 555 36 205 |