Groupware
 
 
 
 

Använder din organisation gemensamma mappar i Outlook som kundregister, men upptäckt att det inte motsvararar era krav, eller letar ni efter ett enkelt säljstödssystem integrerat i Outlook som kan ta till vara på den information som redan finns där, mail du skickar, möten du bokar med kunder? Då är SellOut något för dig.

SellOut är ett säljstödssystem integrerat i Microsoft Outlook. Systemet används för att på ett enkelt sätt lagra, bearbeta och följa upp information om företag, kontakter och kundprospekt.

Via det enkla och översiktliga gränssnittet arbetar du på samma sätt som du är van vid. Integrationen med Outlook gör att de Outlook objekt du normalt skapar i dina kontakter med kunder, som mail, möten, uppgifter etc kan lagras på kunden. Du, och andra i din organisation, kan sedan enkelt se alla de aktiviteter som riktats mot en kund.

Genom att använda SellOut slipper du registrera dina säljaktiviteter på två ställen, det räcker med att använda Outlook.

Nyheter i version 3.0 jämfört mot tidigare version:

Integrerad dokumenthantering
Rapportverktyg med ett antal standarrapporter
Förbättrade mailutskicksmöjligheter
   

Nu finns SellOut i en enanvändar version för det mindre företaget. 

   

Med hjälp av SellOut lathunden kommer du snabbt igång med ditt sälj arbete.

 
  TimeOut Demo SellOut lathund
 
Groupware Development Sweden AB
Ekbacksvägen 28 | 168 69 BROMMA | Tfn 08 555 36 210 | Fax 08 555 36 205 |