Groupware
 
 
 

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör våra produkter. Om du inte skulle få svar på just din fråga, kontakta vår support.

TimeOut TimeOut

CalendarViewer CalendarViewer

SellOut SellOut
   


 
    Frågor
     
1.   Varför hamnar markeringen på den sista raden när jag väljer en vy i Microsoft Office 2003?
     
2.   När jag startar SellOut så verkar den inte fungera längre. Jag kan öppna företag och kontakter men jag ser inga registrerade objekt som kontakter och prospekt eller outlook aktiviteter som mail, uppgifter etc.
     
3.   När jag exporterar en grupperad vy till Excel så följer den grupperade rubriken med.
     
4.   Jag vill föra över en kontakt från mina personliga kontakter till SellOut. Går det?
     
5.   Jag vill ändra parametrar som Kundansvarig eller Produkt/Tjänst. Går det?
     
6.   Hur skapar jag mallar eller anpassar existerande mallar för användning i SellOut?


 

    Svar
     
1.   Varför hamnar markeringen på den sista raden när jag väljer en vy i Microsoft Office 2003?
    Det beror på att det är så Office 2003 hanterar markering i vyer. Till skillnad från Office XP där markeringen alltid hamnar på raden högst upp.
    tillbaka
     
2.   När jag startar SellOut så verkar den inte fungera längre. Jag kan öppna företag och kontakter men jag ser inga registrerade objekt som kontakter och prospekt eller outlook aktiviteter som mail, uppgifter etc.
    Om du fått problem med Outlook av någon anledning så laddas alla Com tillägg ur och SellOut kan sluta att fungera. Du kan aktivera SellOuts Com tillägg via verktygsmenyn/Alternativ och fliken Annat. Klicka på knappen Avancerat och i dialogrutan för avancerade alternativ klicka på knappen COM-tillägg.

Om det inte fungerar att bara bocka för en så måste du ta bort tillägget och lägga till det igen från den plats där Sellout är installerat.
    tillbaka
     
3.   När jag exporterar en grupperad vy till Excel så följer den grupperade rubriken med.
    Exporten till Excel fungerar som så att den exporterar vyn precis som den ser ut i SellOut. Vill du ej ha med de grupperade rubrikerna måste du ta bort dem ur vyn du använder vid export.
    tillbaka
     
4.   Jag vill föra över en kontakt från mina personliga kontakter till SellOut. Går det?
    Ja, det kan man. Genom att högerklicka på vald kontakt och i snabbmenyn som visas välja Skicka till SellOut så konverteras kontakten och skickas till Kontakter i SellOut. Du måste sedan länka kontakten till valt företag i SellOut.

Det går endast skicka en kontakt i taget i nuvarande version(2.4)
    tillbaka
     
5.   Jag vill ändra på parametrar/värden  som Kundansvarig eller Produkt/Tjänst. Går det?
    Ja, men du behöver administrativa rättigheter på mappen konfiguration för att kunna göra det. I mappen konfiguration väljer du det objekt som du vill ändra i och gör dina förändringar.
    tillbaka
     
6.   Hur skapar jag Word mallar eller anpassar existerande mallar för användning i SellOut?
    Genom att i din organisations mallar lägga in de fält som SellOut hanterar möjliggör du enkelt mallhantering i Sellout. I nedanstående dokument hittar du de fält SellOut stöder. Kopiera in dem i dina mallar och lägg sedan mallarna i den mapp du anger via SellOut fliken i Verktygsmenyn/Alternativ i Outlook klienten.

fältkoder.doc
    tillbaka
Groupware Development Sweden AB
Ekbacksvägen 28 | 168 69 BROMMA | Tfn 08 555 36 210 | Fax 08 555 36 205 |