Groupware
 
 
 
Fördelar Outlook-utveckling:
   
Användarorienterad
Utnyttjar befintlig funktionalitet
Minimal utbildningsinsats
Kort utvecklingstid
Låg kostnad
Snabb leverans
 
Stor nytta - liten insats
Något som många inte känner till är att det går att bygga mycket avancerade lösningar i Microsoft Outlook. Lösningar som automatiserar rutinmässiga arbetsuppgifter och sparar in tid som kan läggas på mer produktivt arbete eller utveckling av nya funktioner som kan behövas i den dagliga verksamheten.

Hur går det till?
Ett Outlook-utvecklingsuppdrag börjar ofta med ett behov av ny funktionalitet eller en förbättring av existerande i Outlook. Genom att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kan vi presentera olika lösningar på ert problem och en prisuppskattning. Vid en beställning påbörjas utvecklingen och en leverans kan ofta ske någon vecka eller två efter första kontakten.

Vad kan man utveckla?
Det går att utveckla allt från mycket enkla lösningar som exempelvis ett automatiserat elektroniskt nyhetsbrev som hämtar e-postadresser från gemensamma kontakter till mer komplexa lösningar som utnyttjar andra Office-program och kopplas mot andra system eller databaser.

 

Resurshanteringssystem
Lösning för att hantera och kunna boka konferensrum och andra resurser via Outlook.

Mailsäkerhetslösning
Lösning för att filtrera E-post med konfidentiell status i Outlook Web Access.

Diareföring av mail
Lösning för att diareföra mail enligt standardiserat arbetssätt.

 

  Ärendehanteringssystem
Lösning för att registrera och följa upp ärenden, med inbyggd historik, delegering etc.

Kundregister
Lösning för att hantera kunder i Outlook baserad på kontakter med bl a utökad möjlighet att registrera information som kundansvarig, bransch och koncern samt generera dokument som offerter och fakturor.
Groupware Development Sweden AB
Ekbacksvägen 28 | 168 69 BROMMA | Tfn 08 555 36 210 | Fax 08 555 36 205 |