Groupware
 
 
 
 


Groupware kan, förutom diverse tjänster runt sina produkter, leverera ett antal tjänster runt produkterna Outlook/Exchange och SharePoint Portal Server.


Projektledning
Migrering
Implementation
Installation
Testning
Utbildning
Groupware Development Sweden AB
Ekbacksvägen 28 | 168 69 BROMMA | Tfn 08 555 36 210 | Fax 08 555 36 205 |